प्रवीण उत्तम सोनवणे

१२ वी

१८/०८/१९८५ वेळ : ८.४५ सकाळी

९९२२१४४९८७ / ९९२२६६९९४५ / ८०८७०६९९४५

भाग्यश्री लक्ष्मण आगाशे

M.E.

11/12/1988 वेळ : 6.00 सकाळी

9011096922

शुभांगी लक्ष्मण आगाशे

Bachelors - Arts

27/06/1986 वेळ : 6.30 सकाळी

9011096922

शुभम सुरेंद्र पोटे

MBA (appear)

25/12/1993 वेळ : 7.34 सकाळी

9420859661, 9421080096

Prajakta Kedari
प्राजक्ता सुरेंद्र केदारी

B.Com, MBA (Finance)

14/11/1991 वेळ : 1.50 दुपारी

9420859661, 9421080096

ईश्वर शिवाजी देशमाने

BE CIVIL, DIPLOMA CIVIL

16/12/1986 वेळ : 4.25 दुपारी

9222133200/810813320

प्रशांत बाळासाहेब वाघचौरे

D.Pharmacy

०३/०१/१९८७ वेळ: ५.३० सकाळी

९०२१७४१००३

अर्चना मोहन शेलार

M.Com

२१/११/१९८६ वेळ : ११.२५ रात्री

९४२३१३२७४०