रामदासजी तडस

1 April 1953

देवळी, वर्धा

श्री. नरेंद्र मोदी

17 सप्टेंबर 1950

वादनगर, मेहसाणा, गुजरात

मेघनाद जगन्नाथ साहा

६ ऑक्टोबर १८९३

शाओरातोली, ढाका, बांगलादेश (सध्याचा)

एम.एस.सी. , डी.एस.सी.