दशक्रिया विधी

कै. सौ. सरला अरुण वाघचौरे यांचे शुक्रवार दिनांक १/६/२०१८ रोजी दुःखद निधन झाले. परमेश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
[ Different Image ]